หัวข้อข่าว
ผู้ส่งข่าว
วัน เดือน ปี
จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน
admin
21 มิ.ย.58 20:52 น.
11,512
แสดงรายการที่ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0 4561 6040-6 โทรสาร 0 4561 6042, 0 4561 6047
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 000760 ครั้ง ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2558